Avionski prevoz

Avio transport je najrasprostranjeniji način transporta robe u svijetu. U zavisnosti od količine robe i destinacije u mogućnosti smo organizirati avio transport za robe bez obzira na tip, težinu i destinacije. Obzirom na vaše potrebe kao i uslove isporuke roba, osim standardne usluge avio prijevoza po sistemu „od aerodroma do aerodroma“ u mogućnosti smo organizirati i avio transport po sistemu „od vrata do vrata“ ili neku drugu opciju u skladu sa vašim potrebama i zahtjevima. Kombinacije avio transporta sa drugim vidovima transporta su također moguće (npr. sa pomorskim ili drumskim transportom). U bilo koju kombinaciju mogu biti uključene i dodatne usluge, kao što su: carinjenje, dodatno pakovanje, osiguranje robe u transportu i sl.

Opasna roba , skraćeno DG , su supstance koje prilikom transporta predstavljaju opasnost po zdravlje, sigurnost, imovinu ili životnu sredinu . Određeni opasni materijali koji predstavljaju rizik čak i kada se ne prevoze poznati su kao opasni materijali ( složno skraćeno kao HAZMAT ili hazmat ). Primjer opasne robe je opasan otpad koji je otpad koji predstavlja značajnu ili potencijalnu prijetnju javnom zdravlju ili okolišu .